Giới thiệu về điểm thành tích

Giới thiệu về điểm thành tích

  •   10/01/2019 07:44:00 AM
  •   Đã xem: 385
  •   Phản hồi: 0
Bắt đầu từ năm 2019, Công ty TNHH PYS Website đã áp dụng chính sách tích điểm thành tích vào công ty nhằm mục đích mang lại quyền lợi đôi bên, điểm thành tích dùng để thưởng tiền, tặng vật phẩm và khen thưởng trừ lương.