Hợp đồng lao động - Quản lý

Thứ bảy - 12/01/2019 11:13
Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.
Hợp đồng lao động - Quản lý

Mẫu hợp đồng lao động mới nhất năm 2019 tại

CÔNG TY TNHH PYS WEBSITE

1. Hợp đồng lao động là gì?
Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

2. Văn bản pháp luật liên quan ?
- BỘ LUẬT LAO ĐỘNG Số 10/2012/QH13
- Nghị định 05/2015/NĐ-CP
- Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH
- Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH
- Nghị định 148/2018/NĐ-CP
- Nghị định 157/2018/NĐ-CP

=> Để tìm hiểu chi tiết các bạn xem tại đây: Quy định về hợp đồng lao động mới nhất năm 2019

 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------
Nha Trang, ngày .....  tháng ..... năm 2019  
- Căn cứ vào Bộ Luật Lao Động số 10/2012/QH13 ngày 18/06/2012.
- Căn cứ vào Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính Phủ hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Bộ luật lao động.

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
(Số: ...../HĐLĐ-PYSWEBSITE)

  Chúng tôi, một bên làCÔNG TY TNHH PYS WEBSITE
Địa chỉ: Số 31A Trương Hán Siêu, Phường Phước Long, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
  Đại diện bởi:
Ông:  KIỀU VĂN THẢO                          Quốc tịch: Việt Nam
Sinh ngày: ..... tháng ..... năm .....   
Số CMTND: ........ cấp ngày ...../...../2014. Tại C.A ......
Địa chỉ nơi cư trú:.......................................................................
Chức vụ: Giám 
Đốc
 
  Và một bên là Ông:               Quốc tịch: Việt Nam
Sinh ngày: ..... tháng ..... năm ......             Giới tính: Nam
Số CMTND: .......................  cấp ngày ....../...../...... Tại C.A Khánh Hòa
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ..........................
Chỗ ở hiện nay: .......................................................
 
  Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

  Điều 1. Công việc và địa điểm làm việc:
  1) Công việc:
  - Chức vụ: Trưởng phòng kinh doanh.
  - Công việc phải làm:
+ Xây dựng các kế hạch kinh doanh
+ Thực hiện các chiến lược kinh doanh theo chủ trương của ban lãnh đạo công ty.
+ Quản lý và phát triển nhân sự phòng kinh doanh.
+ Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban giám đốc.

  2) Địa điểm làm việc của người lao động:
Tại trụ sở của công ty: Số 31A Trương Hán Siêu, Phường Phước Long, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

  Điều 2: Thời hạn của hợp đồng lao động:
  - Loại hợp đồng lao động có thời hạn
: 24 tháng
  - Bắt đầu từ ngày 02 tháng 01 năm 2019 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.
 
  Điều 3: Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi: 
  1) Thời giờ làm việc:
- Trong ngày: 8h/ngày – Sáng từ 7h30 đến 11h30, Chiều từ 1h30 đến 17h30
- Trong tuần: 6 ngày/tuần: từ thứ 2 đến thứ 7
  2) Thời gian nghỉ:
- Hàng tuần: được nghỉ ngày chủ nhật
- Nghỉ hằng năm, nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng: Theo quy định của Luật lao động.

  Điều 4: Quyền lợi  và nghĩa vụ của người lao động
  I. Quyền lợi:
1. Mức lương theo thời gian:
Mức lương chính: 4.500.000 đồng/tháng
2. Phụ cấp:
- Trách nhiệm: 1.000.000 đồng/tháng
3. Hình thức trả lương: Theo thời gian
4. Thời hạn trả lương:
 Được trả lương vào ngày cuối tháng.
5. Chế độ nâng lương: 1 năm 1 lần căn cứ vào kết quả thực hiện công việc của người lao động.
6. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: Được tham gia bảo hiểm theo quy định của Luật bảo hiểm về mức đóng và tỷ lệ đóng.

  II. Nghĩa vụ:
- Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.
- Chấp hành lệnh điều hành sản xuất-kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động....
  Điều 5: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động
  1. Nghĩa vụ:
- Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.
- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động.
  2. Quyền hạn:
- Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc)
- Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật và nội quy lao động của doanh nghiệp.

 
  Điều 6: Các nội dung khác:
  Ngoài các khoản tiền lương và phụ cấp mà người lao động nhận được tại Điều 4 của hợp đồng lao động này, người lao động còn  được nhận các khoản khác như sau:
  1. Chế độ:
- Ăn trưa: 730.000 đồng/tháng
  2. Các khoản hỗ trợ:
- Điện thoại: 700.000 đồng/tháng
- Xăng xe: 500.000 đồng/tháng
- Hỗ trợ nhà ở: 1.500.000 đồng/tháng
  3. Các khoản phúc lợi khác:
- Người lao động kết hôn: 500.000
- Người lao động có thân nhân bị chết: được hỗ trợ 1.000.000/người
- Hàng năm người lao động được đi tham quan, du lịch, nghỉ mát, quà sinh nhật theo quy định của công ty.
  4. Tiền thưởng lễ, tết: Được hưởng theo quy chế lương thưởng chung của toàn công ty.
 
  Điều 7: Điều khoản thi hành
  - Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng theo nội quy lao động và quy chế lương thưởng của công ty.
  - Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày 02 tháng 01 năm  2019 . Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung  của bản hợp đồng lao động này.
  Hợp đồng này làm tại trụ sở của công ty, ngày 02 tháng 01 năm 2019.

 
Người lao động
(Ký tên)
Ghi rõ Họ và Tên
Người sử dụng lao động
(Ký tên, đóng dấu)
Ghi rõ Họ và Tên
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật